تکنیک داده کاوی

 چکیده : در این مقاله یک روش مبتنی بر دانش نوآورانه برای جمع‌آوری داده ها ، کنترل نتیجه‌ها و به اشتراک‌گذاری اطلاعات  با یکدیگر  می پردازد سپس به نحوه برقراری امنیت در اطلاعات حاصل  از داده[…]

2,390 بازدید