کنگره مهندسی برق، كامپیوتر و فناوری اطلاعات

کنگره مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات را در آبان ماه مشهد مقدس

مؤسسه آموزش عالی خیام مشهد مفتخر است به مناسبت بیستمین سال تاسیس خود، کنگره مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات را در آبان ماه سال ۱۳۹۱ در پایتخت معنوی ایران (مشهد مقدس) برگزار نماید. این[…]

586 بازدید