ارگونومی کامپیوتر

ارگونومی کار با کامپیوتر

  ارگونومی در اصل واژه ای یونانی است که از ترکیب ERGO به معنی کار و نومس NOMSبه معنای قاعده و قانون تشکیل شده است. ارگونومی علم مطالعه کارایی و عمل انسان است که توانایی[…]

4,046 بازدید

تکنولوژی DVD

      وسایل ذخیره سازی در دنیای دیجیتال هر روز در حال پیشرفت است و تکنولوژی DVD نیز در حال افزایش است و ما شاهد DVD های از نسل جدید هستیم در  ادامه به[…]

972 بازدید